Tag Archives: xưởng ván bóc khu vực miền bắc

Phân loại chất lượng ván bóc/ván lạng 5 (3)

Phân loại chất lượng ván bóc/ván lạng Phân loại chất lượng ván bóc/ván lạng Chất lượng ván bóc được phân loại dựa vào độ nguyên vẹn, tính liên tục của bề mặt ván cùng màu của ván. Sự phân loại mang tính tương đối, dựa vào cảm tính của người phân loại trên cơ sở […]